Ectoedemia contorta van Nieukerken, 1985

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Volledig gelijkend op de mijn van E. albifasciella.

mine Completely similar to the mine of E. albifasciella.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus pubescens.

Eén exemplaar gekweekt uit Q. robur; Z & A Laštuvka (2008a) vonden in Spanje imagines in een vegetatie van Q. faginea, die dus waarschijnlijk eveneens waardplant is.

One specimen reared from Q. robur. Z & A Laštuvka (2008a) found in Spain adults in a vegetation of Q. faginea, probably a hostplant as well.

fenologie Larven zijn verzameld in augustus en october.

phenology Larvae were collected in August and October.

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië en Slowakijë tot Spanje, Italië en Griekenland.

distribution within Europe From Czechia and Slovakia to Spain, Italy, and Greece.

larve Geen ventrale platen (van Nieukerken ea, 2010a).

larva No ventral plates (van Nieukerken ao, 2010a).

literatuur

references

Huemer (2012a), Kasy (1987a), A & Z Laštuvka (1997a, 2008a), Z & A Laštuvka (1998a), Z Laštůvka, A Laštůvka, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a).

12/01/2017