Ectoedemia decentella (Herrich-Schäffer, 1855)

Lepidoptera, Nepticulidae

Acer pseudoplatanus, België, prov. West-Vlaanderen, Ooigem; © Steve Wullaert

Ectoedemia decentella mine

Acer pseudoplatanus, Belgium, prov. West-Vlaanderen, Ooigem; © Steve Wullaert

mijn De soort heeft twee generaties per jaar. De larven van de eerste generatie leven in de bloemknoppen. De larve van de tweede generatie maakt een gangetje in de vruchtvleugel. Volgens Jäckh (1951a) laat de larve het zaad ongemoeid. De aangetaste vruchten vallen daarom niet af, en moeten aan de boom worden gezocht. Verpopping buiten de mijn.

mine The species has two annual generations. The larvae of the first generation live in the flower buds; The larva of the second generation makes a corridor in the wing of the key. According to Jäckh (1951a) the larva leaves the seed untouched. Th infested keys therefore do not fall off, and have to be searched on the tree, Pupation outside the mine.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer monsspessulanum, opalus subsp. obtusatum, pseudoplatanus, sempervirens.

fenologie Minerende larven in juni-juli (Hering, 1957a).

phenology Mining larvae in June - July (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot Iberia, de Alpen, en Griekenland, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009; A & Z Laštuvka, 2008a).

distribution within Europe From Sweden to Iberia, the Alps, and Greece, and from Britain to the Ukraine (Fauna Europaea, 2009; A & Z Laštuvka, 2008a).

larve Citroengeel, kop lichtbruin (Jäckh, 1951a).

larva Lemon yellow, head light brown (Jäckh, 1951a).

synoniemen Etainia, Stigmella, decentella; Ectoedemia, Nepticula monspessulanella (Jäckh, 1951).

synonyms Etainia, Stigmella, decentella; Ectoedemia, Nepticula monspessulanella (Jäckh, 1951).

literatuur

references

Alders (2004a), Bengtsson (2008a), J Černý (2001a), Emmet (1971a, 1983a), Hering (1921b, 1934b, 1957a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2001a), Huisman & Koster (1996a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2003a), Jäckh (1951a), Johansson ao (1990a), Johnson (1982a), Klimesch (1956c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Langmaid & Young (2009a), A & Z Laštuvka (1997a, 2008a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), Robbins (1991a), Skala (1939a), Szőcs (1977a, 1981a).

10/02/2017