Ectoedemia deschkai (Klimesch, 1978)

Lepidoptera, Nepticulidae

Hypericum sp., Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Ectoedemia deschkai mines

Hypericum sp., Rhodes; uit Klimesch (1978b)

Hypericum triquetrifolium, Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Ectoedemia deschkai mines

Hypericum triquetrifolium, Rhodes; uit Klimesch (1978b)

mijn Ei aan de bladonderzijde. De mijn begint als een zeer smalle, meestal sterk gekronkelde gang die bijna geheel met frass gevuld is. Deze gaat zonder overgang over in een blaasmijn, waar de frass centraal ligt. De blaas kan de oude gang geheel overlopen. Verpoping in de mijn, in een langerekte zijden cocon; voor de verpopping heeft de larve al een buis van spinsel aangelegd tussen de cocon en de plek van de bladonderzijde waar de vlinder te voorschijn moet komen.

mine Egg at the leaf underside. The mine begins as a very narrow, mostly very tortuous corridor that is almost filled with frass. The corridor abruptly widens into a blotch, with central deposition of frass. The blotch can overrun most of the older corridor. Pupation within the mine, in an elongated silken cocoon; prior to pupation the larva has made a silken tube connecting the cocoon with the spot at the leaf underside where the adult moth is to appear.

waardplanten: Hypericaceae, monofaag

hostplants: Hypericaceae, monophagous

Hypericum hircinum, triquetrifolium.

fenologie Waarschijnlijk verscheidene generaties.

phenology Probably several generations.

verspreiding binnen Europa Griekenland (vasteland, Aegeische Eilanden) (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Greece (mainland, Aegean Islands) (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichtgeel, kop bruin.

larva Light yellow, head brown.

literatuur

references

Klimesch (1978b), A & Z Lastuka (2000b), van Nieukerken (1986a).

modif. 28.ix.2009