Ectoedemia eriki A & Z Lastuka 2000

Lepidoptera, Nepticulidae

Hypericum perfoliatum (links) H. olympicum (rechts); uit A & Z Laštuvka (2000b)

Ectoedemia eriki mines

Hypericum perfoliatum (left) H. olympicum (right); from A & Z Laštuvka (2000b)

mijn Dun, kronkelend gangetje, plotseling verwijd tot een grote blaas met een centrale cencentratie van frass. Verpopping binnen de mijn.

mine Narrow, tortuous corridor, abruptly widening intoi a large blotch with a central concentration of frass. Pupation within the mine.

waardplanten: Hypericaceae, monofaag

hostplants: Hypericaceae, monophagous

Hypericum olympicum, perfoliatum.

fenologie Larven en poppen zijn gevonden in juni, maar waarschijnlijk zijn er verscheidene generties per jaar.

phenology Larvae and pupae have been found in June, but probably there are several generations per year.

verspreiding binnen Europa Macedonië, Griekenland (vasteland)

distribution within Europe Macedonia, Greece (mainland)

opmerkingen Mijnen niet met zekerheid te onderscheiden van die van E. septembrella.

notes Mines cannot reliably be distinguished from those of E. septembrella.

literatuur

references

A & Z Lastuka (2000b).

24/12/2011