Ectoedemia groschkei (Skala, 1943)

Lepidoptera, Nepticulidae

Vitex agnus-castus, Rhodos; uit Klimesch (1978b)

Ectoedemia groschkei mine

Vitex agnus-castus, Rhodes; from Klimesch (1978b)

mijn Ei aan de onderzijde van het blad. Fijn gangetje met een smalle, centrale frass-lijn, plotseling overgaand in een blaasmijn. De mijn is voldiep. Frass in de blaas geconcentreerd in het oudste deel. Verpopping meestal buiten de mijn (boogsnede dan in de bladonderzijde) maar een deel van de najaarslarven verpopt in de mijn, in een cocon.

mine Egg at the underside of the leaf. Narrow corridor, suddenly turning into a blotch. The mine is full depth. Frass in the corridor in a narrow central line, in the blotch concentrated in its oldest part. Pupation generally outside the mine (exit slit then in the lower epidermis) but part of the autumn larvae pupate within, in a cocoon.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Vitex agnus-castus.

fenologie Drie generaties.

phenology Three generations.

verspreiding binnen Europa Oostelijk Middellandse Zee-gebied (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Eastern Mediterranean (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichtgroen, kop lichtbruin.

larva Light green, head light brown.

literatuur

references

Hering (1957a), Klimesch (1948a, 1978b), Laštuvka & Laštuvka (1997), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a), Triberti & Braggio (2011a), Utech (1962a).

17/10/2014