Ectoedemia hannoverella (Glitz, 1872)

Lepidoptera, Nepticulidae

Populus x canadensis, Naarderbos

Ectoedemia hannoverella mines

Populus x canadensis, Naarderbos

Populus x canadensis, Niewendam

Ectoedemia hannoverella mine

Populus x canadensis, Niewendam

zelfde mijn, doorzicht

Ectoedemia hannoverella mine

same mine, lighted from begind

Populus x canadensis, België, prov. Namen, Couvin, Mariembourg © Stéphane Claerebout: larve in de vergalde bladsteel

Ectoedemia hannoverella: larva in its gall

Populus x canadensis, Belgium, prov. Namur, Couvin, Mariembourg © Stéphane Claerebout: larva in the galled petiole

mijn Het ei wordt afgezet op de bladsteel, ongeveer een cm onder de bladvoet. De larve begint zijn leven als een boorder in de bladsteel, die onder invloed daarvan plaatselijk opzwelt. Wanneer de larve de bladschijf bereikt begint hij aan de vorming van een langgerekt blaasmijntje tussen de bladrand en de eerste zijnerf of, minder vaak, tussen de hoofdnerf en de eerste zijnerf. Frass in twee banden, parallel aan de wanden van de mijn. Verpopping buiten de mijn.

De larven eten alleen 'snachts, overdag trekken ze zich terug in de bladsteel. Door de mijn een tijdje in het donker te houden kunnen de larven naar buiten worden gelokt (Borkowski, 1969a). De rangschikking van de frass in twee banden is het gevolg van het regelmatig verhuizen van de larve.

mine Oviposition in the petiole, c. a cm below the base of the leaf. The larve begins its life as a borer in the petiole, causing it to locally swell somewhat. Once the larva has reached the leaf disc it begins forming an elongate blotch between the leaf margin and the most lateral vein, or, more rarely, between the midrib and the first lateral vein. Frass in two stripes, parallel to the sides of the mine. Pupation external.

The larvae feed only at night, retreating within the petiole at daytime. The larva can be lured into the mine by keeping the leaf in the dark for a while (Borkowski, 1969a). The arrangement of the frass in two stripes is the result of the regular movement of the larva.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Populus x canadensis, nigra.

fenologie Larven waarschijnlijk al in juli in de bladstelen, vanaf eind september-november in de bladschijf; mijnen vaak in groene eilanden, ook in afgevallen bladeren (Hering, 1957a).

phenology Larvae probably already present in July in the petioles, in the leaf disc from end-September - October; mines often in green islands, also in fallen leaves (Hering, 1957a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europa, uitgezonderd de Britse Eilanden, mogelijk ook Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Europe, except the British Isles, perhaps also Greece (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Nepticula, Stigmella hannoverella.

synonyms Nepticula, Stigmella hannoverella.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1935b, 1965a), Buszko & Baraniak (1989a), J Černý (2001a), Delplanque (1998a), Diškus & Stonis (2012a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hering (1923a, 1935a, 1957a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), van Nieukerken (1982a, 1985a, 1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a, 2010a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a, 2013a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1939a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Tomasi (2014a).

15/01/2017