Ectoedemia hexapetalae (Szőcs, 1957)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei aan de onderzijde van het blad. De mijn is een smalle gang, vaak langs de bladrand. Het eerste deel is geheel gevuld met bruine verspreide frass; verderop is de frass zwart, eveneens verspreid, maar met vrijwaring van een heldere zoom.

mine Egg at the underside of the leaf. The mine is a narrow corridor, often following the leaf margin. The first part is entirely filled with brown, dispersed frass; later the frass is black, dispersed, but leaving clear margins.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Filipendula vulgaris.

fenologie Waarschijnlijk twee generaties; larven in juni-juli en agustus, october.

phenology Probably bivoltine; larvae in June - July and August, October.

verspreiding binnen Europa Frankrijk, Oostenrijk, Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe France, Austria, Hungary (Fauna Europaea, 2009).

larve Bleekgroen.

larva Pale green.

literatuur

references

Kasy (1985a), A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a, 2010a), Szőcs (1968a, 1977a, 1981a).

15/01/2017