Ectoedemia ilicis (Mendes, 1910)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei aan de bovenzijde van het blad, gewoonlijk tegen een nerf. De mijn is een aanvanklijk heel smalle, vrij lange, sterk gekronkelde gang. Frass in een zeer brede centrale lijn.

In vergelijking met E. haraldi is de gang sterker gekronkeld en is de frasslijn vaker onderbroken (van Nieukerken ea, 2010a).

mine Egg at the upperside of the leaf, mostly next to a vein. The mine is a rather long, initially quite narrow, strongly contorted, gallery. Frass in a very broad central line.

In comparison with E. haraldi the gallery is more contorted and the frass line is more often interrupted (van Nieukerken ao, 2010a).

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus coccifera, ilex, rotundifolia, suber.

fenologie Eén generatie, larven van januari tot maart (van Nieukerken ea, 2010a).

phenology Univoltine, larvae from January till March (van Nieukerken ao, 2010a).

verspreiding binnen Europa Westelijke Middelandse Zee-gebied: Zuid-Frankijk en Iberia.

distribution within Europe Western Mediterranean: southern France and Iberia.

larve Geel met opvallende bruine ganglia; kop lichtbruin; geen ventrale platen.

larva Yellow with conspicuous brown ganglia; head light brown; ventral plates absent.

synoniemen Stigmella ilicis.

synonyms Stigmella ilicis.

literatuur

references

Hering (1934a, 1957a), A & Z Laštuvka (1997a, 2014a), Z & A Laštůvka (2009b), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a, 2010a), Skala (1939a).

15/11/2014