Ectoedemia liechtensteini (Zimmermann, 1944)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei op de bovenzijde van het blad. Mijn niet te onderscheiden van die van E. heringi.

mine Egg at the upperside of the leaf. The mine is identical to the one of E. heringi.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagopus

Quercus cerris.

Zeer zelden ook op Q. petraea en Q. pubescens.

Very rarely also on Q. petraea and Q. pubescens.

fenologie Eén generatie, larven in october-november (van Nieukerken, 1985a).

phenology One generation, larvae in October - November (van Nieukerken, 1985a).

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië en Slowakijë tot Oostenrijk en Servië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Czechia and Slovakia to Austria and Serbia (Fauna Europaea, 2009).

larve Diep, glanzend barnsteengeel; kop en prothoracale plaat heel licht bruin. Ganglia niet te zien, geen ventrale platen.

larva Intensely, glossy amber yellow; head and prothoracic plate very light brown. Ganglia invisible, no ventral plates.

opmerkingen Imagines en mijnen zijn vrijwel identiek aan die van E. heringi en phyllotomella, alleen de kleur van de larven is duidelijk verschillend.

notes Adults and mines are practically identical to those of E. heringi and phyllotomella, only the colour of the larvae is different.

synoniemen Nepticula, Stigmella liechtensteini.

synonyms Nepticula, Stigmella liechtensteini.

literatuur

references

Kasy (1987a), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a).

15/01/2017