Ectoedemia luisae (Klimesch, 1978)

Lepidoptera, Nepticulidae

Hypericum calycinum, Thracië; uit Klimesch (1978a)

Ectoedemia luisae mine

Hypericum calycinum, Thrace; from Klimesch (1978a).

mijn Ei aan de bladbovenzijde. Van hieruit loop een zeer smalle en kronkelende gang, die zonder overgang overgaat in een blaas. De gang is vrijwel geheel met frass gevuld; in de blaas ligt de frass centraal. Verpopping in de mijn, in een centrale, uit zijde vervaardigde cocon die de mijn wat doet opbollen. De cocon is langerekt-ovaal, lichtbruin, en met een zijden buis verbonden met de plek van de bladonderzijde, waar het imago te voorschijn moet komen.

mine Egg at the upper surface of the leaf. Here begins a very thin and tortuous corridor that is almost entirely filled with frass. The corridor abruptly widens into a blotch, where the frass is deposited in the centre. Pupation in a silken cocoon within the mine, that causes the mine to bulge somewhat. The cocoon is elongate-oval, light brown, and connected by a silken tube to the spot in the lower epidermis where the imago is to appear.

waardplanten: Hypericaceae, monofaag

hostplants: Hypericaceae, monophagous

Hypericum calycinum.

fenologie Larven werden verzameld in mei.

phenology Larvae were collected in May.

verspreiding binnen Europa Thracië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Thrace (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Klimesch (1978a), A & Z Lastuka (2000b), van Nieukerken (1986a).

modif. 28.ix.2009