Ectoedemia mahalebella (Klimesch, 1936)

Lepidoptera, Nepticulidae

Prunus domestica, Frankrijk, dép. Drôme, Séderon © Chris Snyers

Ectoedemia mahalebella:  mine on Prunus domestica

Prunus domestica, France, dép. Drôme, Séderon © Chris Snyers

detail

Ectoedemia mahalebella:  mine on Prunus domestica

detail

minder vaak ligt de mijn in het centrum van het blad

Ectoedemia mahalebella:  mine on Prunus domestica

less often the mine is located in the centre of the leaf

Prunus mahaleb; uit Klimesch (1936a)

Ectoedemia mahalebella mine

Prunus mahaleb; from Klimesch (1936a)

mijn Ei aan de onderzijde van het blad, meestal bij of op de bladrand, maar in sommige gebieden veelal dichtbij een dikke nerf (van Nieukerken, 1985a). De mijn begint als een smalle gang, gevuld met roodachtige frass; de gang is sterk gekronkeld, tenzij hij de bladrand volgt. De gang gaat zonder overgang over in een klein, min of meer rond blaasje; de frass is hier zwartig en ligt in het centrum.

mine Egg at the underside of the leaf, usually on or near the margin, but in some regions rather near a major vein (van Nieukerken, 1985a). The mine begins as a narrow corridor, filled with reddish frass; the corridor is strongly contorted, unless when it follows the leaf margin. The corridor abruptly widens into a small, roundish, blotch; the frass here is blackish and is concentrated in the centre.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Prunus avium, cerasifera, cerasus, cocomilia, domestica & subsp. insititia, fruticosa, mahaleb, spinosa, tenella.

P. mahaleb is de belangrijkste waardplant.

P. mahaleb is the most important host plant.

fenologie Univoltien; larven van eind juni tot midden october (van Nieukerken, 1985a).

phenology Univoltine; larvae from late June till mid-October (van Nieukerken, 1985a).

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië en Slowakijë tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Czechia and Slovakia to the Pyrenees, Italy, and Greece (Fauna Europaea, 2009).

larve Groenig wit, kop lichtbruin; ganglia goed zichtbaar, bruin; geen ventrale platen.

larva Greenish white, head light brown; ganglia distinct, brown; no ventral plates.

literatuur

references

Hering (1957a), Kasy (1983a, 1987a), Klimesch (1936a, 1940a, 1948a, 1950c), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a, 2010a), Skala (1939a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a).

10/02/2017