Ectoedemia nigrifasciata (Walsingham, 1908)

Lepidoptera, Nepticulidae

Periploca laevigata, Tenerife; uit Klimesch (1977a)

Ectoedemia nigrifasciata mine

Periploca laevigata, Tenerife; from Klimesch (1977a)

mijn De larve maakt aanvankelijk ovale, ca 3 mm lange galletjes in de bladonderzijde, grenzend aan de hoofdnerf; pas tegen het einde van zijn ontwikkeling vormt hij vanuit de gal een elliptisch bovenzijdig blaasmijntje van ca 5 mm lang. Vaak een aantal mijnen in een blad. Verpopping extern.

mine The larva initially lives in an oval gall, c. 3 mm long, in the underside of the leaf, bordering the midrib. Only towards the end of its development it makes an eliptic, upper-surface blotch of about 5 m long is made, starting from the gall. Often several mines in a gall. Pupation external.

waardplanten: Apocynaceae, monofaag

hostplants: Apocynaceae, monophagous

Periploca laevigata.

verspreiding binnen Europa Canarische Eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Canary Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichtgeel met donkerbruine kop.

larva Light yellow with dark brown head.

literatuur

references

Klimesch (1977a), van Nieukerken (1986a), Skala (1939a).

modif. 26.viii.2009