Ectoedemia obtusa (Puplesis & Diškus, 1996)

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Niet bekend.

mine Unknown.

waardplanten: Oleaceae, ? momofaag

hostplants: Oleaceae, ? monophagous

Fraxinus ornus?

Mogelijk ook andere Fraxinus spp. Niet geheel uitgesloten kan worden dat de soort leeft op Acer monspessulanum.

Possibly also other Fraxinus spp. A remote possibility exists that the species rather lives on Acer monspessulanum.

fenologie Cocons zijn verzameld in april.

phenology Cocoons were collected in April.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa Spanje, Frankrijk, Italië, Kroatie (Fauna Europaea, 2012).

distribution within Europe Spain, France, Italy, Croatia (Fauna Europaea, 2012).

opmerkingen Een groot aantal cocons is gevonden op stammen vanFraxinus ornus; op enige afstand groeide ook Acer monspessulanum. Het is zeer waarschijnlijk dat de larven leefden op de Fraxinus; of het werkelijk bladmineerders zijn is uiteraard niet bekend.

notes A considerable number of cocoons was found on trunks of Fraxinus ornus; at some distance also Acer monspessulanum was growing. Very probably the larvae had developed on Fraxinus. Obviously, it is not sure that they are leafminers.

literatuur

references

van Nieukerken & A Laštůvka (2002a), van Nieukerken, A & Z Laštůvka (2004a, 2006a).

29/03/2012