Ectoedemia phaeolepis van Nieukerken, A & Z Laštuvka, 2010

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn De mijn begint als een kort, kronkelend gangetje; dit gaat zonder overgang over in een grote blaas. Het gangetje is vrijwel geheel met frass gevuld; in de blaas is de frass geconcentreerd in het oudste deel, vooral langs de zijden. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine is a short, tortuous gallery, that abruptly widens into a large blotch. The corridor is almost completely filled with frass; in the blotch the frass is concentrated in the oldest part, mainly along the sides. Pupation external.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus ilex, rotundifolia.

fenologie Imagines zijn verzameld tussen eind mei en begin augustus.

phenology Adults were collected between late May and early August.

verspreiding binnen Europa Spanje, Portugal.

distribution within Europe Spain, Portugal.

opmerkingen Van deze soort zijn uitsluitend imagines bekend; zij werden altijd verzameld in de onmiddellijke nabijheid van de twee genoemde plantensoorten, en vaak geassociëerd met bovenbeschreven mijnen. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat vlinders, mijnen en waardplanten bijeen horen.

notes Only adults are known of this species; they were always caught in close association with the plant species mentioned above, and often in association with the mines described here. It therefore is very probable that the moths, mines and hostplants belong together.

literatuur

references

A & Z Laštůvka (2014a); van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a)

13/08/2014