Ectoedemia preisseckeri (Klimesch, 1941)

Lepidoptera, Nepticulidae

Ulmus, Oostenrijk, Donau-oever; uit Klimesch (1941b).

Ectoedemia preisseckeri mine

Ulmus, Oostenrijk, Donau bank; from Klimesch (1941b).

mijn Ei op boven- of onderzijde van een nerf. De mijn is een nauw, sterk gerkronkeld gangetje met de brede, maar vaak en lang onderbroken frasslijn, dat zonder overgang verbreedt tot een ovale blaas, die de beginggang vaak geheel of gedeeltelijk overloopt. Frass in de blaas zwart, geconcentreerd in het basele deel en langs de zijden.

mine Egg on upperside or underside of a vein. The mine is a narrow, contorted corridor with a broad, but often en long interrupted frass line, which abruptly widens into an oval blotch that often partly obliterates the initial corridor. Frass in the blotch black, concentrated in the basal part and along the sides.

waardplanten: Ulmaceae, monofaag

hostplants: Ulmaceae, monophagous

Ulmus campestris, laevis.

fenologie Larven in september-october (van Nieukerken, 1985a).

phenology Larvae in September - October (van Nieukerken, 1985a).

verspreiding binnen Europa Van Tsjechië en Slowakijë tot Italië en Griekenland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Czechia and Slovakia to Italy and Greece (Fauna Europaea, 2009).

larve Kleurloos, kop donkerbruin; ventrale platen aanwezig; Klimesch (1941b) besschrijft de larve in detail.

larva Colourless, head dark brown; ventral plates present; Klimesch (1941b) gives a detailed descrption of the larva.

synoniemen Nepticula, Stigmella preisseckeri.

synonyms Nepticula, Stigmella preisseckeri.

literatuur

references

Beiger (1979a, 1980a), Hering (1957a), Klimesch (1941b), A & Z Laštuvka (1997a, 2005), Z & A Laštuvka (1998a), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a), Z Laštůvka, A Laštůvka, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Szőcs (1977a, 1981a), Tomov & Krusteva (2007a).

15/01/2017