Ectoedemia spiraeae Gregor & Povolný, 1983

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn Ei op de onderzijde van het blad, tegen de hoofdnerf, vaak een een nerfoksel. Mijn aanvankelijk een gang langs een nerf, soms de bladrand, gevuld met bruine, verspreid liggende frass. De gang gaat zonder overgang over in een grote, onregelmatige blaas met verspreide, zwartige frass.

mine Egg at the underside of the leaf, against the midrib, often in a vein axil. The mine begins as a corridor following a vein, occasionally the leaf margin, filled with brown, dispersed frass. The corridor abruptly widens into a large, irregular blotch with blackish dispersed frass.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Spiraea media.

fenologie Larven zijn gevonden in september - october; waarschijnlijk univoltien (van Nieukerken, 1985a).

phenology Larvae are found in September - October; probably univoltine (van Nieukerken, 1985a).

verspreiding binnen Europa Slowakijë, Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Slovakia, Hungary (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen Stigmella spireae Gregor & Povolný, 1955.

synonyms Stigmella spireae Gregor & Povolný, 1955.

literatuur

references

Hering (1957a, 1961a), A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a), Szőcs (1968a, 1977a).

18/07/2010