Ectoedemia terebinthivora (Klimesch, 1975)

Lepidoptera, Nepticulidae

Pistacia terebinthus, Griekenland, Délfi (NB de smalle gangetjes zijn van Acalytris pistaciae); uit van Nieukerken (2007a)

Ectoedemia terebinthivora mines

Pistacia terebinthus, Greece, Délfi (NB the narrow corridors are from Acalytris pistaciae); from van Nieukerken (2007a)

detail

Ectoedemia terebinthivora mine

detail

Pistacia terebinthus, Anatolië; uit Klimesch (1978b)

Ectoedemia terebinthivora mine

Pistacia terebinthus, Anatolia; from Klimesch (1978b)

mijn Ovipositie aan de bladonderzijde, dichtbij een dikke nerf. Eerste deel van de mijn een sterk gekronkelde gang met een smalle bruine frasslijn. Daarna verwijdt de mijn zich tot een langgerekte onregelmatige blaas waar de bruine frass verspreid ligt.

mine Oviposition at the leaf underside, close to a major vein. First part of the mine a strongly contorted gallery with a narrow line of brown frass. Then the mine widens into an elongate, irregular blotch where the brown frass lies dispersed.

waardplanten: Anacardiaceae, nauw monofaag

hostplants: Anacardiaceae, narrowly monophagous

Pistacia terebinthus.

fenologie Larven in mei-juni, en september.

phenology Larvae in May-June, again in September.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Griekenland, Turkijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Greece, Turkey (Fauna Europaea, 2009).

larve Gelig tot wit met bruine kop; eerste vier ganglia duidelijk; 12 ventrale platen.

larva Yellowish to white with brown head; first four ganglia distinct; 12 ventral plates.

literatuur

references

Klimesch (1975a, 1978b), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a).

05/07/2010