Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)

Lepidoptera, Nepticulidae

Vaccinium vitis-idaea, België, prov. Luik, Eupen; © Jean-Yves Baugnée

Ectoedemia weaveri mine

Vaccinium vitis-idaea, Belgium, prov. Liège, Eupen; © Jean-Yves Baugnée

Vaccinium vitis-idaea, België, prov. Luik, Lierneux, fagne de la Crépale: jonge mijn; © Jean-Yves Baugnée

Ectoedemia weaveri young mine

Vaccinium vitis-idaea, Belgium, prov. Liège, Lierneux, fagne de la Crépale: young mine; © Jean-Yves Baugnée

mijn Ei aan de bladonderzijde. De mijn begint met een lange gang, met de frass in een dikke centrale lijn. Zonder overgang gaat de gang over in een grote blaas, in het centrum waarvan zich een frass-opeenhoping bevindt. De volgroeide larve maakt een snede in de onderepidermis, en spint vervolgens in de mijn een oranjegele cocon, die met de uitgang door een soort zijden tunneltje verbonden is. De cocon doet de mijn blaarachtig opzwellen (Johansson ea, 1990a).

mine Oviposition at the underside of the leaf. The mine begins as a long corridor, with the frass in a thick central line. This gallery abruptly widens into a large full depth blotch, with a central concentration of frass. The full-grown larva makes an exit slit in the lower epidermis, then spins within the mine an orange-yellow cocoon, that is connected with the exit by a silken tunnel. The cocoon causes the leaf to pucker blister-like (Johansson ao, 1990a).

waardplanten: Ericaceae, nauw monofaag

hostplants: Ericaceae, narrowly monophagous

Vaccinium vitis-idaea.

fenologie Larven van de herfst tot in mei volgend jaar (Emmet, 1983a).

phenology Larvae from autumn till May of the following year (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot de Pyreneeën en Italië, en van Engeland tot Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia to the Pyrenees and Italy, and from Britain to central Russia.

larve Licht barnsteenkleurig, kop lichtbruin.

larva Pale amber, head light brown.

synoniemen Nepticula, Stigmella, Fomoria, weaveri.

synonyms Nepticula, Stigmella, Fomoria, weaveri.

literatuur

references

Anisimovas, Diškus & Stonis (2006a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1964a), J Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1983a), Gielis, Huisman, Kuchlein, van Nieukerken, van der Wolf & Wolschrijn (1985a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1921b, 1957a), Huemer (2012a), Johansson ao (1990a), Kozlov & Kullberg (2010a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Laštuvka & Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2006a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Nowakowski (1954a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Zaberga, Legzdina, Otfinowski & Obelevičius (2014a).

22/02/2017