Elachista albidella Nylander, 1848

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Gangmijn van uiteindelijk ca 15 cm, die vanaf de bladtop afdaalt. Aanvankelijk is de mijn oppervlakkig, wittig, later wordt hij dieper, geelwit en meer doorschijnend. Verpopping buiten de mijn; de pop zit zonder cocon aan het blad bevestigd.

mine Corridor, 15 cm in the end, descending from the leaf tip. The mine is whitish and shallow at first, then becomes deeper, yellowish white, and more transparant. Pupation external; pupa, not in a cocoon, attached to the leaf.

waardplanten: Cyperaceae, Poaceae, nauw polyfaag

hostplants: Cyperaceae, Poaceae, narrowly polyphagous

Calamagrostis arundinacea; Carex acuta, acutiformis, riparia; Deschampsia cespitosa, flexuosa; Eleocharis palustris; Eriophorum angustifolium; Melica nutans; Poa palustris; Trichophorum cespitosum.

fenologie Larven in eind april-mei (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

phenology Larvae in late-April - May (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en noordelijk Rusland tot de Pyreneeën, Italië en Hongarijë, en van Ierland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia to the Pyrenees, Italy, and Hungary, and from Ireland to the Ukraine (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichtgroen tot grijsgroen, met een glimmend grijs-zwarte kop en een grijsbruine prothoracale plaat, die volgens Hering (1957a) een matgrijze hoefijzervormige tekening heeft.

larva Light green to grey green, with a shining greyish-black head and a grey brown thoracic plate that, according to Hering (1957a), has a dull grey mark shaped like a a horse shoe.

synoniemen Biselachista albidella.

synonyms Biselachista albidella.

literatuur

references

Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Bland (1996a), Hering (1957a), Kaila, Nupponen, Junnilainen, Nupponen, Kaitila & Olschwang (2003a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Parenti & Pizzolato (2015a), Parenti & Varalda (1994a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a 2011a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a), Wegner (2010a), Wörz (1957a).

15/05/2017