Elachista arnoldi (Koster, 1993)

Lepidoptera, Elachistidae

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Carex.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

NE waargenomen (Koster, 1993a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

NE recorded (Koster, 1993a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Nederland, Duitsland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe The Netherlands, Germany (Fauna Europaea, 2010).

synoniemen Biselachista arnoldi; een tijdlang is verondersteld dat deze soort een synoniem was van E. fulgens.

synonyms Biselachista arnoldi; for some years this species has been interpreted as a junior synonym of E. fulgens.

opmerkingen Volwassen vlinder zijn gesleept uit een zegge-vegetatie; mede wegens de kennelijke verwantschap met E. fulgens is het aanneemlijk dat ook deze soort op Carex mineert.

notes Adult moths have been swept from a sedge vegetation; also because of the apparent relationship with E. fulgens it is plausible that this species too is a Carex miner.

literatuur

references

Koster (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a).

modif. 7.ii.2010