Elachista atricomella Stainton, 1849

Lepidoptera, Elachistidae

mijn De larve begint in het najaar aan een lange smalle gangmijn met een fijne centrale lijn van grijze frass. De gang is recht of zwak bochtig, en daalt af tot in de bladschede of zelfs stengel en wortelstok. De larve verlaat regelmatig een mijn, op op een ander blad opnieuw te beginnen. Verpopping buiten de mijn.

mine The larva begins in autumn the making of a long, narrow, corridor with a fine central line of grey frass. The corridor is straight or lightly wavy, and descends into the leaf sheath, or even into the stem or rootstock. The larva regularly leaves the mine to begin making a new one. Pupation external.

waardplanten: Cyperaceae, Poacea; nauw oligofaag

hostplants: Cyperaceae, Poacea; narrowly oligophagous

Bromus; Carex hostiana; Dactylis glomerata; Melica nutans; Milium effusum.

Dactylis lijkt de belangrijkste waardplant.

Dactylis appears to be the main hostplant.

fenologie Larven van het late najaar tot in mei (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

phenology Larvae from late autumn till in May (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa, met uitzondering vsn het Iberisch Scheireiland, het Balkan-schiereiland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all Europe, except the Iberian and Balkan Peninsula, and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Bleek groenig geel; kop en prothoracale plaat lichtbruin; prothoracale plaat opgedeeld zijn in twee langgerekte stukjes.

larva Pale greenish yellow; head and prothoracic plate light brown; prothoracic plate made up of two narrow elongate sclerites.

synoniemen Elachista holdenella Stainton, 1854.

synonyms Elachista holdenella Stainton, 1854.

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Baran (2005a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Bland (1996a), Buhr (1935b), Buszko (1990a), Corley, Marabuto & Pires (2007a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Liška ao (2000a), Parenti & Varalda (1994a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a), Šulcs (1996a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a), Wörz (1957a).

14/01/2017