Elachista biatomella (Stainton, 1848)

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Het ei wordt afgezet in een bladoksel. Van daar uit begint een smalle, naar boven lopende gang met een dunne frasslijn. Als de mijn 2-3 cm lang is keert de richting om en ontstaat een langgerekte, wittige en licht opgeblazen blaasmijn waarin de frass verstrooid ligt. Verpopping extern.

mine Oviposition in a leaf axil. From there ascends a narrow corridor with a thin frass line. When the mine is 2-3 cm long the direction reverses. The result is an elongate, whitish, lightly inflated blotch with dispersed frass. Pupation external.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex acuta subsp. prolixa, flacca.

fenologie Larven in juni-juli en, overwinterend in de mijn, september-april (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

phenology Larvae in June - July and again, hiberating in the mine, September - April (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Zweden tot het Iberisch schiereiland, Sardinië en Italië, en van Engeland tot de Ukraïne (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Sweden to the Iberian peninsula, Sardinia, and Italy, and from Britain to the Ukraine (Fauna Europaea, 2010).

larve Beschreven door Steuer (1980a). De larve is gelig met een donkerbruine kop en een lichtbruine prothoracale plaat.

larva Described by Steuer (1980a). The larva is yellowish with a dark brown head and a light brown prothoracic plate.

literatuur

references

Barton (2015a), Bland (1996a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a) Ukraine, Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2001a), Klimesch (1942a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Z Laštůvka, A Laštůvka, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Parenti & Varalda (1994a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Steuer (1980a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a), Wegner (2010a), Wörz (1957a).

15/05/2017