Elachista collitella (Duponchel, 1843)

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Smalle, vlakke gang, afdalend vanaf de top van het blad.

mine Narrow, flat gallery, descending from the tip of the leaf.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Festuca ovina, valesiaca; Poa pratensis; Rostraria cristata.

Festuca ovina is de belangrijkste waardplant (Bland, 1996a).

Festuca ovina is the main hostplant (Bland, 1996a).

fenologie Minerende larven van de herst tot juni, juli van het volgende jaar.

phenology Mining larvae from autumn till June, July of the following year.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot het Iberisch Schiereiland en Sicilië, en van Engeland tot Thracië (Faauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Germany to the Iberian Peninsula and Sicly, and from Britain to Thrace (Faauna Europaea, 2011).

larve Lichaam licht grijsgroen met zijdelingse lengtelijnen; kop bruin; protharacale plaat donkerbruin (Bland, 1996a). Prothoracale plaat met twee lengtebanden (Hering, 1957a).

larva Body light greyish green with lateral length lines; head brown; prothoracic plate dark brown (Bland, 1996a). Prothoracic plate with two length stripes (Hering, 1957a).

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Bland (1996a), Buhr (1935b), Hering (1957a), Huemer (2012a), Parenti & Pizzolato (2015b), Parenti & Varalda (1994a), Schütze (1931a), Szőcs (1977a, 1981a), Wörz (1957a).

16/01/2017