Elachista consortella Stainton, 1851

Lepidoptera, Elachistidae

mijn niet beschreven. Verpopping extern.

mine not described. Pupation external.

waardplanten: Poaceae

hostplants: Poaceae

Cynodon dactylon.

Ook Ochlopoa annua wordt wel genoemd in de literatuur; dit past echter niet goed bij de oecologie van de soort.

Also Ochlopoa annua is mentioned in the literature; however, that species does not fit well in the ecological preferences as they are described.

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2014).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2014).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2014).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2014).

verspreiding binnen Europa vrijwel geheel Europa.

distribution within Europe allmost all Europe.

larve gelig groen, met gelig kop en prothoracle plaat (Heckford, 1994a).

larva yellowish green, head and prothoracic shield yellowish (Heckford, 1994a).

synoniemen Cosmiotes consortella.

synonyms Cosmiotes consortella.

opmerkingen soort van droog grasland, vaak op kakhoudende bodem (Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen, 1977a).

notes species of dry grassland, often on calcareous soils (Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen, 1977a).

literatuur

references

Barton (2015a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Bland (1996a), Heckford (1994a), Kuchlein & de Vos (1999a), Laštůvka Z, Laštůvka A, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Parenti & Varalda (1994a), J & A Nel (2003a), Robbins (1991a), Sruoga & Ivinskis (2005a), Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen (1977a).

14/01/2017