Elachista dimicatella Rebel, 1903

Lepidoptera, Elachistidae

mijn De mijn begint enkele mm onder de bladtop, en daalt tot het tongetje af. Bij heel brede bladeren wordt alleen de helft van het blad gemineerd, bij smallere bladeren het hele blad, op een enkel streepje hier en daar aan de bladrand na. Frass in parallele strengen. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine begins a few mm below the leaf tip, and descends down to the ligula. In quite broad leaves only half of the width is used, but in narrower leaves the complete blade is mined, except for a few stripes here or there along the leaf margin. Frass in parallel strands. Pupation outside the mine.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Alopecurus pratensis; Anthoxanthum odoratum; Calamagrostis arundinacea, villosa; Dactylis glomerata; Deschampsia cespitosa; Holcus mollis; Milium effusum; Phleum alpinum; Poa alpina, chaixii; Sesleria caerulea, sadlerana subsp. tatrae.

Voorkeur voor Deschampsia cespitosa en Sesleriasadlerana (Buszko & Baraniak, 1989b).

Preference for Deschampsia cespitosa and Sesleriasadlerana (Buszko & Baraniak, 1989b).

fenologie Larven gevonden in eind juni, begin juli (Steuer, 1976a, Tatra).

phenology Larvae found in end June, early July (Steuer, 1976a, Tatra).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries

verspreiding binnen Europa Van Duitsland en Polen tot de Pyreneeën, Italië en Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany and Poland to the Pyrenees, Italy, and Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichaamsinhoud geel, integument kleurloos. Kop, prothorax en anale plaat zeer zwak gechitiniseerd. Prothorax met twee onduidelijke driehoekige platen, prosternum met een langerekte, in het midden wat versmalde en aan de voorzijde zwak gegaffeld scleriet (Steuer, 1976a).

larva Body contents yellow, integument colourless. Head, prothorax and anal shield very weakly sclerotised. Prothorax with two indistinct triangular plates, prosternum with an elongate sclerite, narrowed in the middle and weakly bifid anteriorly (Steuer, 1976a).

opmerkingen Gebergtesoort.

notes Mountain species.

literatuur

references

Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Buszko & Baraniak (1989b), Parenti & Varalda (1994a), Steurer (1976a, 1978a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

10/02/2017