Elachista dispilella Zeller, 1839

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Lange wittige smalle gang die vanaf de bladtop afdaalt tot de bladbasis.

mine Long, narrow corridor that descends from the tip of the leaf to its base.

waardplanten: Poaceae, monofaag (?)

hostplants: Poaceae, monophagous (?)

Festuca heterophylla, lemanii, ovina, psammophila, stricta subsp. trachyphylla.

Parenti & Varalda (1994a) noemen daarnaast Corynephorus canescens, maar dat is mogelijk slechts een herhaling van een oude, onbevestigde waarneming.

Parenti & Varalda (1994a) moreover cite Corynephorus canescens but possibly this is merely the repetition of an old unconfirmed report.

fenologie Larven in Scandinavië in mei-juni (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a), maar meer zuidelijk in twee gescheiden generaties, in april en juni (Hering, 1957a).

phenology Larvae in Scandinavia only on May - June (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a), but more to the south in two separate generations, in April and June (Hering, 1957a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Pyreneeën en Italië, en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Pyrenees and Italy, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2010).

larve Larve zeer lank, licht grijsgroen, met bruine kop en poten; prothorocale plaat met twee vrijwel parallele, naar achteren zwak uiteenwijkende lengtelijnen, die door een smalle kleurloze zone gescheiden zijn.

larva Larva very slender, greyish green, with broen head and feet; prothoracic plate with two almost parallel, but posteriorly weakly diverging, length lines, that are separated by a narrow pale zone.

pop Slank, licht geelbruin.

pupa Slender, light yellowish brown.

synoniemen E. steueri, manni, jaeckhi, gebzeensis, alle vier beschreven door Traugott-Olsen, 1900 (Kaila, Baran & Mutanen, 2015a).

synonyms E. steueri, manni, jaeckhi, gebzeensis, all four described by Traugott-Olsen, 1900 (Kaila, Baran & Mutanen, 2015a)..

literatuur

references

Baran (2005a, 2009a), Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Buhr (1935b), Gaedike & Heinicke (1999a), Hering (1957a), Huemer (2012a), Kaila, Baran & Mutanen (2015a), Kaila, Nupponen, Junnilainen, Nupponen, Kaitila & Olschwang (2003a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Leutsch (2011a), Parenti & Varalda (1994a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a), Wörz (1957a).

10/02/2017