Elachista dispunctella Dupunchel (1843)

Lepidoptera, Elachistidae

mijn De mijn begint als een fijn, wit gangetje vlak bij de blasis. De mijn stijgt op tot een eindweegs onder de bladtop en wordt uiteindelijk zo breed als het blad. De mijn is dan halfdoorschijnend en geelwit, met de frass geconcentreerd in de basis. De larve mineert slechts één blad.

mine The mine begins as a fine, white gallery close to the base of the leaf. The gallery ascends to some distance under the tip of the leaf, and finally is as broad as the blade. The mine then is semi-transparant and yellowish white, with the frass packed in its basal part. The larva mines one single leaf.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Festuca ovina, rubra.

fenologie Laren in juli en september-november (Heckford, 2010a).

phenology Larvae in July and September-November (Heckford, 2010a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van de Britse Eilanden en Duitsland tot de Pyreneeën en de Ukraine (Kaila, 2015a).

distribution within Europe From the British Isles and Germany to the Pyrenees and the Ukraine (Kaila, 2015a).

larve Lichaam lichtgrijs, kop half-transparant roodbruin. Zie Heckford (2010b) voor een beschrijving en kleuren.

larva Body pale grey, head semi-transparant, reddish brown. See Heckford (2010b) for a description and colour.

pop Heckford (2010b).

pupa Heckford (2010b).

synoniemen: Elachista cahorsensis Traugott-Olsen, 1992; hallini Traugott-Olsen, 1992; imbi Traugott-Olsen, 1992; intrigella Traugott-Olsen, 1992; karsholti Traugott-Olsen, 1992; mannella Traugott-Olsen, 1992; multipunctella Traugott-Olsen, 1992; nielspederi Traugott-Olsen, 1992; pocopunctella Traugott-Olsen, 1992; povolnyi Traugott-Olsen, 1992; punctella Traugott-Olsen, 1992; skulei Traugott-Olsen, 1992.

synonyms: Elachista cahorsensis Traugott-Olsen, 1992; hallini Traugott-Olsen, 1992; imbi Traugott-Olsen, 1992; intrigella Traugott-Olsen, 1992; karsholti Traugott-Olsen, 1992; mannella Traugott-Olsen, 1992; multipunctella Traugott-Olsen, 1992; nielspederi Traugott-Olsen, 1992; pocopunctella Traugott-Olsen, 1992; povolnyi Traugott-Olsen, 1992; punctella Traugott-Olsen, 1992; skulei Traugott-Olsen, 1992.

opmerkingen Soort van kustgebieden: kalkgraslanden, maar ook kustheiden en klifkusten (Heckford, 2010b).

notes Species of coastal regions: calcareous grasslands, but also maritime heaths and coastal cliffs (Heckford, 2010b).

literatuur

references

Baran (2005a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Bland (1996a), Buszko (1990a), Heckford (2010b), Hering (1957a), Kaila (2015a), Klimesch (1942a), Liška ao (2000a), Parenti & Varalda (1994a), De Prins (1998a), Schütze (1931a), Sruoga & Ivinskis (2005a), Svensson (1966a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen (1992a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a), Wörz (1957a).

13/01/20171