Elachista distigmatella Frey, 1859

Lepidoptera, Elachistidae

mijn De mijn daalt van van vlak onder de bladtop af. Frass los, onregelmatig; de onderste 1/3 tot 1/4 van de mijn bevat geen frass.

mine The mine descends from just below the leaf-tip. Frass irregularly scattered; the lowest 1/3 to 1/4 of the mine is free from frass.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Festuca lemani, ?ovina, stricta subsp. trachyphylla.

fenologie univoltien.

phenology univoltine.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen.

BENELUX

Not known from the Benelux countries,

larve Lichaam dof bleekgroen; kop lateraal witig, frontale driehoek donker. Pronotum met een paar donkere sclerietjes, door een witte zone van elkaar gescheiden; ze zijn parallel of convex, het achterste deel is licht naar buiten gebogen.

larva Body dull greenish white; head laterally white, frontal triangle darker. Pronotum with a pair of dark slerites, separated by a a white central area. The sclerites are either parallel or convex; their rear ends are curved outwards.

pop Zie Martini (1902a).

pupa See Martini (1902a).

verspreiding binnen Europa Tsjechiƫ, Denemarken, Finland, Frankrijk, Letland, Polen, Zweden, Zwitserland.

distribution within Europe Czechia, Denmark, Finland, France, Lithuania, Poland, Sweden, Switzerland.

synoniemen Elachista variabilis Martini, 1902.

synonyms Elachista variabilis Martini, 1902.

literatuur

references

Hering (1957a), Kaila, Baran & Mutanen (2015a), Martini (1902).

03/06/2015