Elachista gangabella Zeller, 1850

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Mijn doorzichtig (daardoor opvallend), meestal vanuit de bladtop afdalend. Over de lengte van de mijn in de middenlijn een buis van spinsel, waarin de larve zich kan teurgtrekken en zich snel naar boven en beneden kan verplaatsen; hier bevindt zich ook de frass. Vanuit deze buis vreet de larve naar opzij, met gevolg dat de zijwanden van de mijn zeer onregelmatig zijn.

mine Mine transparant (therefore conspicuous), generally descending from the leaf tip. Over the entire length of the mine stretches a central silken tube, in which the larva can retreat and can move quickly up or down. The tube also contains the frass. The larva feeds laterally from the tube, which makes the sides of the mine very irregular.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Brachypodium pinnatum, sylvaticum; Dactylis glomerata; Melica nutans.

Brachypodium sylvaticum is veruit de belangrijkste waardplant (Steuer, 1973a).

Brachypodium sylvaticum is the most important hostplant by far (Steuer, 1973a).

fenologie Larven van september tot november; ze overwinteren in de mijn, verlaten de mijn in het voorjaar om zich te verpoppen (Traugott-Olsen & Schmidt-Nielsen, 1977a).

phenology Larvae from September till November; they hibernate in the mine, which they leave in spring to pupate (Traugott-Olsen & Schmidt-Nielsen, 1977a).

BENELUX

BE waargenomen (De Prins, 1998a).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2008).

BENELUX

BE recorded (De Prins, 1998a).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2008).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2008).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa (Corley ea, 2006a; Fauna Europaea, 2008).

distribution within Europe All Europe (Corley ao, 2006a; Fauna Europaea, 2008).

synoniemen Elachista taeniatella Stainton, 1857.

E. gangabella en unifasciella zijn in de literatuur lange tijd met elkaar verward (Steuer, 1973a). De vermelding van Holcus als waardplant van gangabella door Hering (1957a) gaat vermoedelijk op deze verwarring terug.

synonyms Elachista taeniatella Stainton, 1857.

E. gangabella and unifasciella have been confused for a long time in the past (Steuer, 1973a). This may be the cause of the reference to Holcus as a host plant of gangabella by Hering (1957a).

literatuur

references

Baldizzone (2004a), Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Beiger (1979a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Buhr (1935a), Buszko (1990a), Corley, Marabuto, Maravalhas, Pires & Cardoso (2008a), Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Ford (1943a), Hering (1957a), Kaila, Nupponen, Junnilainen, Nupponen, Kaitila & Olschwang (2003a), Kuchlein & de Vos (1999a), Parenti & Varalda (1994a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sruoga & Ivinskis (2005a), Steurer (1973a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Schmidt-Nielsen (1977a).

14/01/2017