Elachista heinemanni Frey, 1866

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Niet beschreven.

mine Undescribed.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Sesleria caerulea.

fenologie Imagines tussen de tweede helft van juni en de eerste helft van augustus, afhankelijk van de hoogte.

phenology Adults between the first half of June and the first half of August, depending on the elevation.

verspreiding binnen Europa Alpen.

distribution within Europe Alps.

larve Olijfgrijs, 5-6 mm; Parenti (2006a) geeft een © van de kenmerkende sclerieten op pronotum, prosternum en anale plaat.

larva Olive grey, 5-6 mm; Parenti (2006a) presents pictures of the characteristic sclerites of pronotum, prosternum, and anal plate.

pop Pop aan de bladbasis; zie Parenti (2006a) voor een afbeelding.

pupa Pupa at the base of a leaf; see Parenti (2006a) for a picture.

literatuur

references

Parenti (2006a), Parenti & Varalda (1994a).

10/02/2017