Elachista kilmunella Stainton, 1849

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Niet beschreven.

mine Undescribed.

waardplanten: Cyperaceae, oligofaag

hostplants: Cyperaceae, oligophagous

Carex riparia; Eriophorum vaginatum.

Eriophorum wordt genoemd door onder meer Parenti & Varalda (1994a) en Sruoga & Ivinskis (2005a), maar merkwaardigerwijze niet door Bland (1996a).

Eriophorum is mentioned by Parenti & Varalda (1994a), Sruoga & Ivinskis (2005a) and others, but surprisingly not by Bland (1996a).

fenologie Larven van april tot juli (Bland, 1996a).

phenology Larvae from April till July (Bland, 1996a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein. 2004a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2010).

NE recorded (Kuchlein 2004a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Noord-Europa tot de Alpen en Hongarij√ę, en van Ierland tot Centraal Rusland (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From nothern Europe to the Alps and Hungary, and from Ireland to Central Russia (Fauna Europaea, 2010).

larve Geelgrijs (Bland, 1996a).

larva Yellowish grey (Bland, 1996a).

pop Zie Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

pupa See Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

literatuur

references

Bland (1996a), Buhl ao (1991a), Buszko (1990a), Buszko & Baraniak (1989b), Kuchlein (2004a), Parenti & Varalda (1994a), Robbins (1991a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a), Wegner (2010a).

11/01/2017/p>