Elachista lastrella Chrétien, 1896

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Lange smalle gangmijn aan de onderzijde van de lage bladeren. De meeste mijnen lopen van de bladbasis naar de top. Frass in een smalle continue lijn iets naast het midden van de gang. De gangwanden zijn zeer onregelmatig, totdat uiteindelijk de volle breedte van het blad wordt benut. De larve maakt 2 tot 3 mijnen. Pas de laatste mijn is voldiep, en dan ligt de frass in parallele snoeren. Wörz (1957a) schrijft dat de gang op en neer gaat, en vond tot vier larven in een blad.

mine Long slender corridor at the underside of the lower leaves. Most mines ascend from the base of the leaf to the tip. Frass in a narrow continuous line, somewat off-centre. The sides of the corridor are very irregular, until, in the end, the mines has attained the width of the leaf. The larva makes 2 - 3 mines. Only the final mine is full depth, and then the frass lies in parallel chains. Wörz (1957a) described the corridor as running up and down, and found up to four larvae in a leaf.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monofaag

Bromopsis erecta.

fenologie larven in het vroege voorjaar (Hering, 1957a; Steuer, 1976a).

phenology larvae in early spring (Hering, 1957a; Steuer, 1976a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Spanje (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to Spain (Fauna Europaea, 2009).

larve Gelig. Prothoracale plaat met twee in de lengterichting geplaatste, vrij ver uiteenliggende lijsten die aan voor- en achterzijde duidelijk verdikt zijn. Prosternum met een V-vormige structuur. Anale plaat driehoekig, naar achteren wijzend. Kop bruinig (Wörz, 1957a; Steuer, 1976a).

larva Yellowish. Prothoracic plate with two, rather widely separated, longitudinal ridges that are clearly thickened anteriorly and posteriorly. Prosternum with a V-shaped structure. Anal plate triangular, pointing backwards. Head brownish (Wörz, 1957a; Steuer, 1976a).

literatuur

references

Hering (1957a), Parenti & Varalda (1994a), De Prins (1998a), Steurer (1976a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a), Wörz (1957a).

10/02/2017