Elachista leifi Kaila & Kerppola, 1992

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Niet bekend.

mine Unknown.

waardplanten: Cyperaceae?

hostplants: Cyperaceae ?

Carex?; Eriophorum vaginatum?

Veel imagines werden gesleept van Eriophorum angustifolium (Itämies, Mutanen & Laasonen, 2002a).

Many adults were swept from Eriophorum angustifolium (Itämies, Mutanen & Laasonen, 2002a).

verspreiding binnen Europa Noord-Finland.

distribution within Europe Northern Finland.

literatuur

references

Itämies, Mutanen & Laasonen (2002a), Kaila & Kerppola (1992a), Parenti & Varalda (1994a).

18/02/2011