Elachista littoricola Le Marchand, 1938

Lepidoptera, Elachistidae

mijn De mijn begint bij een oval ei, dat een paar sterke lengteribbels heeft, aan de bladbovenzijde, dichtbij de basis van de bladschijf. Dan daaruit loopt een geleidelijk breder wordende, licht opgeblazen gang naar boven. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine starts at an oval egg shell, that has several strong longitudinal ridges, at the upperside of the leaf near the base of the lamina. From here ascends a gradually widening, slightly inflated gallery. Pupation external.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Elytrigia repens; Leymus arenarius.

fenologie In Italië twee generaties.

phenology In Italy bivoltine.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa Van Finland tot Italië en van Engeland tot Tsjechië; ook in Oost-Rusland (Fauna Europaea, 2012).

distribution within Europe From Finland to Italy, and from Britain to Czechia; also in Eastern Russia (Fauna Europaea, 2012).

larve De volgroeide larve is 5-6 mm lang en uniform beenkleurig. De kenmerkende sclerietjes vsn pronotum, prosternum en anale plaat worden afgebeeld door Parenti & Varalda (1991a).

larva The mature larva is 5-6 mm long and uniformly bone-coloured. The characteristic sclerites of pronotum, prosternum and anal plate are depicted by Parenti & Varalda (1991a).

pop Afgebeeld door Parenti & Varalda 1(991a).

pupa Depicted by Parenti & Varalda 1(991a).

literatuur

references

Biesenbaum (1999a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Bland (1996a), Kaila, Nupponen, Junnilainen, Nupponen, Kaitila & Olschwang (2003a), Parenti & Varalda 1(991a, 1994a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Šulcs (1996a).

14/01/2017