Elachista metella Kaila, 2002

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Niet beschreven.

mine Not described.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Bothriochloa ischaemum; Bromopsis erecta; Milium effusum.

Deze waardplanten worden genoemd door Parenti & Varalda (1994a) voor Elachista cingillella.

These hostplants are listed by Parenti & Varalda (1994a) for Elachista cingillella.

fenologie Twee generaties per jaar.

phenology Two annual generations

BENELUX

Onzeker. Zowel uit Nederland als België is E. cingillella bekend; onderzoek moet uitwijzen of dit werkelijk deze soort betreft, dan wel metella, die pas in 2002 door Kaila & Junnulainen daarvan is afgepsplitst.

BENELUX

Uncertain. Both from the Netherlands and Belgium E. cingillella has been reported; without a revision of that material the possibility remains that in fact these records refer E. metella, that as late as in 2002 has been split off by Kaila & Junnulainen

verspreiding binnen Europa van Frankrijk tot Bulgarijë, en van Tsjechië en Slowakije tot Italië (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From France to Bulgaria, and from Czechia and Slovakia to Italy (Fauna Europaea, 2011).

synoniemen Alle verwijzingen naar E. cingillella uit zuidelijk Europa betreffen metella; de afbeeldingen van de vlinders en van de mannelijke genitaliën van cingillellabij Traugott-Olsen & Nielsen (1977a) hebben betrekking op metella.

synonyms All references to E. cingillella from southern Europe in fact concern metella; the illustrations of the adult moths and the male genitalia of cingillella Traugott-Olsen & Nielsen (1977a) refer to metella.

literatuur

references

Kaila & Junnilainen (2002a), Parenti & Varalda (1994a, 2000a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

10/03/2013