Elachista nitidulella (Herrich-Schäffer, 1855)

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Ovipositie 3-10 cm onder de bladtop. De eerste 1-3 mm van de mijn zijn een haarfijn gangetje. De mijn daalt uiteindelijk, geleidelijk breder wordend en meemt vlak voor de tongetje de hele breedte van het blad in; dsat wordt al het bladweefsel wegggeten.

mine Oviposition 3-10 cm below the tip of the leaf. The first 1-3 mm of the mine is a hair thin corridor. The mine eventually descends and widens, and just above the ligula it occupies the entire width of the leaf; all leaf tissue is eaten away here.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monofaag

Festuca stricta subsp. sulcata.

Voorkeur voor bijna verdroogde planten langs stoffige paden (Deschka, 1969c).

Preference for nearly withered plants along dusty paths (Deschka, 1969c).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2011).

NE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2011).

NE not recorded (Fauna Europaea, 2011).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot de Alpen, en van Frankrijk tot Roemenië (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Germany to the Alps, and from France to Romania (Fauna Europaea, 2011).

larve Volgroeide larve somber vuilwit, alleen de monddelen wat donkerder. Prothoracale plaat nauwelijks zichtbaar, twee langgerekte vlekjes aan weerszijden van de midellijn.

larva Full grown larva dull dirty white, only the mouthparts somewhat darker. Prothoracic plate hardly recognisable, two elongate spots at either side of the middle line.

pop Uitvoerig bechreven door (Deschka, 1969c).

pupa Extensively described by (Deschka, 1969c).

literatuur

references

Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Deschka (1969c), Kaila, Nupponen, Junnilainen, Nupponen, Kaitila & Olschwang (2003a), Z Laštůvka, A Laštůvka, Liška, Marek, Skyva & Vávra (1992a), Kaila, Baran & Mutanen (2015a), Parenti & Varalda (1994a), De Prins (1998a), Wörz (1957a).

14/01/2017