Elachista poae Stainton, 1855

Lepidoptera, Elachistidae

Glyceria maxima, Nieuwendam; onderste deel van de mijn (zat binnen een bladschede, die verwijderd is)

Elachista poae mine

eeeeeeee

doorzicht van de gang, hoger in de mijn

eeeeeeee

mijn Enige decimeters lange smalle, wittige, vaak uiteindelijk roodbruin verkleurde gangmijn die afdaalt vanuit de bladtop tot in een bladschede. Frass verspreid. Verpopping buiten de mijn.

mine Narrow, whitish (in the end often reddish brown) gallery of several decimeters in length, descending from the leaf tip to within the sheath of the leaf. Frass dispersed. Pupatipon external.

waardplanten: Poaceae, nauw monofaag

hostplants: Poaceae, narrowly monophagous

Glyceria maxima.

Schütze (1931a) noemt bovendien G. fluitans, maar dat wordt door geen enkele latere auteur herhaald.

In addition, Schütze (1931a) mentions G. fluitans but this is not repeated by any later author.

fenologie Larven in april-mei en juli-augustus (Bland, 1996a; Buszko, 1990a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

phenology Larvae in April - May, and July - August (Bland, 1996a; Buszko, 1990a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2010).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2010).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2010).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2010).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2010).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en de Baltische Staten tot België, de Alpen en Hongarijë, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2010).

distribution within Europe From Fennoscandia and the Baltic States to Belgium, the Alps, and Hungary, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2010).

pop Zie Bland (1996a), Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a).

pupa See Bland (1996a), Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a).

literatuur

references

Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Beiger (1955a), Bland (1996a), Buhr (1935b), Buszko (1990a), Drăghia (1968a), Ford (1943a), Heckford (1986a), Hering (1925a, 1957a), Huber (1969a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Parenti & Varalda (1994a), Patočka (1999a), Patočka & Turčáni (2005a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

20/11/2011