Elachista pomerana Frey, 1870

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Mijn begint nabij de bladtop en daalt naar de basis af. De mijn vult de breedte van het blad. Frass aanvankelijk verspreid, later in een onregelmatige centrale lijn. Volgroeide mijn gewoonlijk ca 8 cm lang. De larve kan vermoedelijk de mijn verlaten en in een nieuw blad herbeginnen. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine begins near the leaf tip and descends towards the base. The mine occupies the entire width of the blade. Frass initially scattered, later in an irregular central line. Fully developed mine c. 8 cm long. Probably the larva is capable of leaving its mine and restarting in another leaf. Pupation external.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Avena fatua; Calamagrostis epigeios; Glyceria fluitans; Phalaroides arundinacea; Poa pratensis.

fenologie Larven in april en juni, mogelijk ook nog in augustus (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

phenology Larvae in April and June, possibly also in August (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Huisman & Koster, 1998a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE not recorded (Fauna Europaea, 2009).

NE recorded (Huisman & Koster, 1998a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Alpen, en van Engeland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Alps, and from Britain to Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Grijsgroen met een vage witte rugstreep; kop en prothoracale plaat lichtbruin (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Schmidt-Nielsen, 1977a).

larva Grey-green, with a faint white dorsal line; head and prothoracic plate light brown (Bland, 1996a; Traugott-Olsen & Schmidt-Nielsen, 1977a).

literatuur

references

Bland (1996a), Buhr (1935b), Emmet & Langmaid (1993a), Hering (1957a), Huisman & Koster (1998a), Kozlov & Kullberg (2010a), Kuchlein & de Vos (1999a), Parenti & Varalda (1994a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

08/02/2017