Elachista pullicomella Zeller, 1839

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Doorzichtige, wittige mijn die vaak de hele breedte van het blad vult. Mijn in het bovenste deel van het blad, begint bij de bladtop. De frass wordt geconcentreerd in het oudste, bovenste, deel van de mijn.

mine Translucent, whitish mine that often takes the entire width of the blade. Mine in the topmost section of the leaf, starting at the tip. Frass concentrated in the oldest, highest, part of the mine.

waardplanten: Poaceae, breed oligofaag

hostplants: Poaceae, broadly oligophagous

Arrhenatherum; Avena; Calamagrostis epigeios; Dactylis glomerata; Deschampsia cespitosa, flexuosa; Elytrigia repens; Festuca ovina, rubra, stricta subsp. trachyphylla; Helictochloa pratensis; Holcus lanatus; Ochlopoa annua; Phleum; Poa pratensis; Rostraria cristata; Trisetum flavescens.

fenologie Larven in april-mei en eind juni-juli (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

phenology Larvae in April - May and June - July (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Europa met uizondering van de Britse Eilanden, het Iberisch en Balkanschiereiland, en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Europe, with exception of the British Isles, the Iberian and Balkan Peninsula, and the Mediterranean Islands (Fauna Europaea, 2009).

larve Lichaam egaal grijsgroen; kop bleekbuin; pronotum met twee parallele lengtelijnen die naar achteren iets verbreed zijn en gescheiden door een smal kleurloos lijntje (Steuer, 1987a).

larva body grey green; head light brown; pronotum with two parallel length lines, widened a bit backwards, and separated by a narrow unpigmented line (Steuer, 1987a).

literatuur

references

Baldizzone (2008a), Baran, Mazurkiewicz & Pałka (2007a), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Buhr (1935b), Diškus & Stonis (2012a), Kaila, Nupponen, Junnilainen, Nupponen, Kaitila & Olschwang (2003a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a). Leutsch (2011a), Parenti & Varalda (1994a), De Prins (1998a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Sruoga & Ivinskis (2005a, 2011a), Steuer (1987a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Nielsen 1977a), Wörz (1957a).

11/02/2017