Elachista rudectella Stainton, 1851

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Grote, ondoorzichtige, mijn in de bovenste helft van het blad, die de hele bladbreedte inneemt en tot de spits doorloopt. De bovenzijde is sterk opgelazen. De larve mineert verscheidene bladeren. Verpopping extern.

mine Large, opaque, mine in the distal half of the leaf. The mine occupies the entire width of the leaf, and runs up to the tip. The upper epidermis is strongly inflated. Several leaves are mined by the larva. Pupation external.

waardplanten: Poaceae, nauw monofaag

hostplants: Poaceae, narrowly monophagous

Phleum phleoides.

fenologie Larven in april (Hoffmann, 1893a).

phenology Larvae in April (Hoffmann, 1893a).

BENELUX

niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Duitsland tot Italië, Griekenland en Roemenië; daarenboven Oost-Rusland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Germany to Italy, Greece, and Romania; moreover East-Russia (Fauna Europaea, 2009).

larve Donkergrijs met bruinige kop en een zwarte, door een fijn lijntje gedeelde prothoracale plaat, waarvan de achterzijde aan weerszijden bijna in een rechte hoek naar buiten uitsteekt. Anale plaat klein, ongeveer rond, donkerbruin.

larva Dark grey with brownish head and a black thoracic plate, divided by a fine line; its posterior margin projects at either side almost in a right angle. Anal plate small, roundish, dark brown.

opmerkingen Op droge, rotsige hellingen; de aanzienlijke mijnen in het bijzonder op armetierige planten aan de voet van de rotsen.

notes On dry, rocky slopes; the considerable mines prerefably in languishing plants at the foot of the rock face.

literatuur

references

Biesenbaum (1995b), Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Hering (1957a), Hoffmann (1893a), Kaila, Nupponen, Junnilainen, Nupponen, Kaitila & Olschwang (2003a), Klimesch (1942a), Parenti & Varalda (1994a), Schütze (1931a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a), Wörz (1957a).

14/01/2017