Elachista rufocinerea (Haworth, 1828)

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Vlakke, doorzichtige mijn die zowel in de richting van de bladbasis als de -top kan lopen; de breedte varieert, kan zo breed zijn als het hele blad. Frass spaarzaam, grijs, verspreid. De larve maakt gewoonlijk verscheidene mijnen.

mine Flat, translucent mine that can either run or down; the width may vary too, can be as wide as the blade. Frass few, grey, dispersed. THe larva uses to make several mines.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Arrhenarherum elatius; Holcus mollis; Schedonorus arundinaceus.

Traugott-Olsen & Nielsen (1977a) noemen alleen Holcus mollis.

Traugott-Olsen & Nielsen (1977a) mention only Holcus mollis.

fenologie Larven in het vroege voorjaar (Bland, 1996a).

phenology Larvae in early spring (Bland, 1996a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Denemarken tot de Pyreneeën, Italië en Griekenland, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Denmark to the Pyrenees, Italy, and Greece, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2009).

larve Vuilgeel, van boven grijsgroen; kop bruin, prothoracale plaat bruin met een smalle split (Bland, 1996a). Hering (1957a) schrijft dat de larve een rij van donkere ventrale vlekken heeft!

larva Dirty yellow, grey green above; head brown; prothoracic plate brown with a narrow split (Bland, 1996a). Hering (1957a) writes that the larve has a row of dark ventral spots!

literatuur

references

Bidzilya, Budashkin & Zhakov (2016a), Bland (1996a), Hering (1957a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Parenti & Varalda (1994a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Szőcs (1977a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

11/02/2017