Elachista sicula Parenti, 1978

Lepidoptera, Elachistidae

mijn De mijn begint bij een ovaal eischaaltje dat een aantal sterke lengteribbels heeft. Tot vijf eieren bijeen, wat leidt tot een collectieve mijn die vrijwel de gehele bladbreedte inneemt. De larven verhuizen later regelmatig naar een nieuw blad. Verpopping buiten de mijn.

mine The mine starts at an oval egg shell, with a number of strong longitudinal ridges. Uo to five eggs together, leading to a collective mine that takes almost the enitre width of the leaf. Older larvae regularly change leaves. Pupation external.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Briza maxima; Bromopsis erecta; Lagurus ovatus.

verspreiding binnen Europa Sicilië.

distribution within Europe Sicily.

larve De volgroeide larve is geelgroen, 4-5 mm lang. De kenmerkende sclerietjes vsn pronotum, prosternum en anale plaat worden afgebeeld door Parenti & Varalda (1991a).

larva The full grown larva is yellowish green, 4-5 mm long. The characteristic sclerites of pronotum, prosternum and anal plate are depicted by Parenti & Varalda (1991a).

pop Afgebeeld door Parenti & Varalda (1991a).

pupa Depicted by Parenti & Varalda (1991a).

literatuur

references

Parenti & Varalda (1991a, 1994a, 1978a).

11/02/2017