Elachista tanaella Aarvik & Berggren, 2004

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Niet bekend.

mine Unknown.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex rotundata.

Hoewel geen mijnen zijn waargenomen, werden volwassen vlinders uitsluitend op en in de onmiddellijke omgeving van deze plant waargenomen.

Although no mines were observed, adult moth were exclusively seen on and nearby this plant.

verspreiding binnen Europa Uiterste noorden van Noorwegen.

distribution within Europe Northenrmost Norway.

literatuur

references

Aarvik & Berggren (2004a); Kaila ao (2008a).

modif. 21.x.2009