Elachista triatomea (Haworth, 1828)

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Voldiepe gang; de eerste mijn daalt af, maar de latere mijnen lopen normaliter naar boven (Robbins, 1991a).

mine Full depth gallery; de first mine is descending, but later mines generally are ascending (Robbins, 1991a).

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Festuca filiformis, ovina, rubra.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2011).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia tot de Alpen, en van Ierland tot Roemenië (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe From Fennoscandia to the Alps, and from Ireland to Romania (Fauna Europaea, 2011).

larve Lichaam geel grijs, kop met een donkere contour; pronotum per een paar donkere, langerekte, parallele sclerietjes (Hering, 1957a).

larva Body greyish yellow, head with a dark outline; pronotum with a pair of elongate, dark parallel sclerites (Hering, 1957a).

opmerkingen Soort van vochtige terreinen (moerassen, nabijheid van de kust) (Hering, 1957a(.

notes Species of damp habitats (marshes, coastal situations) (Hering, 1957a).

literatuur

references

Baran (2005a), Buhr (1935b), Hering (1957a), Parenti & Varalda (1994a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a), Wegner (2010a).

15/05/2017