Elachista vonschantzi Svensson, 1976

Lepidoptera, Elachistidae

mijn Afdalend van de bladtop, de hele bladbreedte innemend, 5 tot 10 cmm lang. Verpopping extern.

mine Descending form the leaf tip, occupying the entire width of the leaf, 5-10 cm long. Pupation external.

waardplanten: Poaceae, nauw monofaag

hostplants: Poaceae, narrowly monophagous

Calamagrostis neglecta.

fenologie Bezette en lege mijnen werden midden juni gevonden; de larven waren toen volgroeid.

phenology Occupied and vacated mines were found in mid-June; the larvae by then were full grown.

verspreiding binnen Europa Kustgebieden van de Botnische Golf, vlakbij de zee.

distribution within Europe Coastal areas if the Botnic Gulf, very close to the sea.

pop Donker purper met opvallende lichte lengte-richels; met een enkele gordeldraad bevestigd aan de plant.

pupa Dark purple with conspicuous, light longitudinal ridges; attached to the plant by a single girdle.

literatuur

references

Mutanen (2003a), Parenti & Varalda (1994a), Svensson (1976a), Traugott-Olsen & Nielsen (1977a).

11/02/2017