Epermenia aequidentellus (E Hofmann, 1867)

Lepidoptera, Epermeniidae

mijn Jonge larven maken een aantal kleine, voldiepe, blaasmijntjes. Aan de onderzijde hebben ze openingen, waardoor de meest frass naar buiten wordt gewerkt. Mijnen meestal in het topdeel van het samengestelde blad. Oudere larven leven buitenop de plant onder een licht spinsel.

mine Young larvae make several small, full depth blotch mines. They have onening at the underside, through which most frass is ejected. Mines mostly in the apical part of the composite leaves. Older larve live externally on the plant under a light web.

waardplanten: Apiaceae, oligofaag

hostplants: Apiaceae, oligophagous

Anthriscus caucalis, vulgaris; Athamanta cretensis; Daucus carota; Meum athamanticum; Peucedanum; Pimpinella saxifraga; Seseli libanotis; Thapsia villosa; Torilis arvensis &am; subsp. neglecta.

fenologie Larven in mei-juni en augustus-september (Hering, 1957a).

phenology Larvae in May - June and August - September (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Noorwegen tot het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland, en van Engeland tot Estland en Roemenië; Canarische Eilanden, Madeira (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Norway to the Iberian Peninsula, Italy, and Greece, and from Britain to Estonia and Romania; Canary Islands, Madeira (Fauna Europaea, 2009).

larve Kop zwart; prothoracale plaat eveneens, met een lichte lengtelijn. Lichaam doorschijnend geelgroen, met een dokerder dorsale lijn en zwarte of bruine vlekken. De zwarte kop onderscheidt de larven van die van E. chaerophyllella (Hering, 1957a).

larva Head black; pothoracic shield also, divided by a light line. Body translucent yellow-green with a darker dorsal line and black or brown spots. The black head distinguishes the larvae from those of E. chaerophyllella (Hering, 1957a).

synoniemen Epermenia daucellus (H de Peyerimhoff, 1870).

synonyms Epermenia daucellus (H de Peyerimhoff, 1870).

opmerkingen In kustgebieden, waar de bladeren van Daucus dikker zijn, mineren de larven hun hele leven (J Langmaid in Godfray & Sterling, 1996a).

notes In coastal areas, where the leaves of Daucus are more fleshy, the larvae complete their development within the mine (J Langmaid in Godfray & Sterling, 1996a).

literatuur

references

Aguiar & Karsholt (2006a), Amsel & Hering (1931a), Corley (2005a), Gaedike (1972a), Gaedike & Baldizzone (2008a), Godfray & Sterling (1996a), Hartig (1939a), Hering (1927a, 1936b, 1957a), Hofmann (1867a), Klimesch (1983a, 1950c), Skala (1949a), Szőcs (1977a), Wörz (1957a).

10/02/2017