Ephysteris promptella (Staudinger, 1859)

Lepidoptera, Gelechiidae

mijn Volgens Huemer & Karsholt (2010a) rn velerlei bronnen op het internet is de soort een scheutboorder. Maar Klimesch (1984a) noemt de soort, op gezag van Povolný, een grasmineerder.

mine According to Huemer & Karsholt (2010a) and various sources on the internet the species is a shoot borer. However, Klimesch (1984a), on the authority of Povolný, calls the species a grass miner.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Andropogon, Oryza, Panicum, Saccharum officinarum; Sorghum, Stipa; Triticum; Zea mays.

verspreiding binnen Europa Pantropische soort; in het hele zuidelijke deel van Europa, met inbegrip van Madeira, de Canarische Eilanden en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2011).

distribution within Europe Pantropic species; in the entire southern half of Europe, including Madeira, the Canary Islands and the Mediterranean islands (Fauna Europaea, 2011).

opmerkingen Een plaag op suikerriet (ratoon shoot borer).

notes A pest on sugarcane (ratoon shoot borer).

literatuur

references

Huemer & Karsholt (2010a), Klimesch (1984a).

26/07/2011