Epinotia immundana (Fischer von Röslerstamm, 1839)

Lepidoptera, Tortricidae

op Alnus, Betula

on Alnus, Betula

gal: Van het najaar tot het voorjaar leeft de larve in een mannelijk katje, dat als gevolg daarvan ietwat vervormt. Later verhuist de larve naar een zich ontwikkelende knop.

gall: From autumn till spring the larve lives in a male catkin, causing it to deform somewhat. Eventually the larva moves to a developing bud.

waardplanten: Betulaceae, oligofaag

hostplants: Betulaceae, oligophagous

Alnus glutinosa; Betula.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Bradley, Tremewan & Smith (1979a).

24/01/2014