Epinotia nanana (Treitschke, 1835)

Lepidoptera, Tortricidae

mijn De larve mineert ca 5 naalden geheel uit, en verplaatst zich van naald naar naald via een spinselbuis op de tak. De meeste frass nabij de spinselbuis, maar deels ook in basis en top van de mijn. Larve mineert zijn hele leven. Verpopping buiten de mijn, vaak in de spinselbuis (Freeman, 1967a; Hering, 1957a).

mine The larva mines c.5 needles completely out, moving from one needle to the other by way of a silken tube along the twig. Most frass remains in the tube. The larva mines all its life. Pupation external, often in the tube (Freeman, 1967a; Hering, 1957a).

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Picea abies, sitchensis.

fenologie Larvan van het najaar tot april, mei (Bradley ea, 1979a).

phenology Larvae from autumn till April, May (Bradley ea, 1979a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Geheel Europa, uitgezonderd het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe All Europe, except the Balkan Peninsula (Fauna Europaea, 2009).

larve Vuilwit tot bruinig, met zwarte kop, halsschild en borstpoten. Buikpoten met een enkele krans van ca 22 haakjes. Geen anale kam (Bradley ea, 1979a; Swatschek, 1958a).

larva Off white to brownish, head, pronotum and thoracic feet black. Prolegs with c. 22 crochets in a single row. Anal comb absent (Bradley ao, 1979a; Swatschek, 1958a).

synoniemen Steganoptycha nanana.

synonyms Steganoptycha nanana.

literatuur

references

Bradley, Tremewan & Smith (1979a), Buhr (1935b), Duncan (2006a), Freeman (1967a), Hering (1957a), Kuchlein & de Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Swatschek (1958a), Szőcs (1977a).

29/06/2010