Epinotia nemorivaga (Tengström, 1848)

Lepidoptera, Tortricidae

Arctostaphylos uva-ursi, Frankrijk, Mont Ventoux, leg MJ Gijswijt

Epinotia nemorivaga mine

Arctostaphylos uva-ursi, France, Mont Ventoux, leg MJ Gijswijt

mijn De larve begint met het maken van een gang, die meestal dwars het het blad staat, en die later als een bruine richel zichtbaar blijft. Als de larve aan de overkant is gearriveerd wordt deze via een slordige opening verlaten. (In enkele gevallen is op dit punt een vervellingshuid waargenomen). Vervolgens maakt de larve, in hetzelfde, later ook in naburige bladeren een grote slordige voldiepe blaasmijn met talrijke grove ovale frasskorrels; vaak wordt een blad geheel uitgemijnd. De blaas wordt verlaten via een groot rond gat. Voordat de larve naar een ander blad overtapt worden de twee met spinsel verbonden.

mine The larve begins by making a corridor that generally traverses the leaf perpendicularly, and later remains visible as a brown ridgge. Upon arrival at the other side this corridor is vacated through an unitidy hole (In some instances an exuvium was found here). Next the larva makes a a large, untidy full depth blotch, either in the same leaf or in a neighbouring one. The blotch, that may occupy the entire leaf, contains many coarse, oval, frass grains. The larva leaves the blotch through a large circular opening. Before moving to a new leaf to old and the new are connected with silk.

waardplanten: Ericaceae, monofaag

hostplants: Ericaceae, monophagous

Arctostaphylos alpinus, uva-ursi.

fenologie Larven van september tot mei (Hering, 1957a).

phenology Larvae from September till May (Hering, 1957a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Van Fennoscandia en Noord-Rusland tot het Iberisch Schiereiland en Italië, en van Ierland tot Polen (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From Fennoscandia and northern Russia to the Iberian Peninsula and Italy, and from Ireland to Poland (Fauna Europaea, 2009).

larve Relatief groot, vaag groengrijs met zwartbruine poten, pinacula en thoracale plaat. De anale plaat is lichtbruin, de kop is glimmend zwart.

larva Comparatively large, dull grey-green with blackish-brown feet, pinacula, and thoracic plate. The head is shining black, the anal plate is light brown.

synoniemen Epiblema nemorivaga.

synonyms Epiblema nemorivaga.

literatuur

references

Adamczewski (1947a), Baldizzone (2007b), Burmann (1980a), Emmet, Langmaid, Bland ao (1996a), Hering (1957a), Klimesch (1950c), Skala (1951b), Sønderup (1949a).

16/12/2011